sân pakansari

sân pakansari – sân pakansari

Trước giờ bóng lăn trận Olympic Việt Nam – Hàn Quốc, an ninh tại sân vận động Pakansari đang được thắt chặt. (Ảnh: Ngọc Duy)

Quang cảnh ngoài sân Pakansari.

Mỗi người đi vào sân đều phải trải qua kiểm tra kỹ càng. Cảnh vệ được trang bị súng máy để đảm bảo an ninh. Lực lượng an ninh bên ngoài sân được tăng cường tối đa. Xe chở lực lượng an ninh ở bên trong sân vận động. An ninh được tăng cường tối đa ở các cửa sân. Xe chở lực lượng an ninh tiến vào sân.

Xem thêm:  ricardo quaresma trivela
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$